~ඉදිරි වැඩසටන්~

සියලු සාකච්ඡා (වැඩිපුරම නරඹන ලද)

තථාගත දේශනාව යථාර්තයක් කරමින් අර්ථ, ධර්ම, නිරුක්ති සහ පටිභාන ඥානයෙන් යුතුව මනාව, ආදර්ශමත්ව බොදු මඟ කල එළි කලාවූ වහරක අරියචින්තාශ්‍රම බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ නිර්මාතෘ පූජ්‍යපාද වහරක අභයරතනාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ

ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම

එක් දින සඳහම් සාකච්ඡා

වර්ගි කරන ලද සාකච්ඡා

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.